čilčilėkas


čilčilėkas
čilčilė̃kas sm. (2) kiaulės pakaklėje išaugęs pakabutis: Dabar su čilčilė̃kais kiaulių nebesimato Ds.

Dictionary of the Lithuanian Language.